راهنمای جعبه فیوز داخلی تندرپلاس ساندرو و استپ وی و تندر90

راهنمای جعبه فیوز ساندرو

خب در ابتدا میخام جعبه فیوز وفیزوهای داخل اون روتشریح کنم

از بالا سمت چپ شروع میکنیم
شماره ۱(عکس برف پاک کن) برق از سوئیچ میاد مقدارش ۲۰آمپر مورد مصرفش رله گرم کن شیشه عقب -برف پاک کن- BCM
شماره دو عکس صفحه کیلومتر برق از سوئیچ میاد مقدارش ۵امپر مورد مصرفش امپر چهار گانه ECUانژکتور رله پمپ بنزین
شماره ۳ نوشه STOP برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش استپ ترمز چراغ دنده عقب پمپ شیشه شور
شماره ۴ – کلید برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش BCM کانکتور عیب یابی انتن ترانسپوندر کنترل یونیت کیسه هوا
ردیف دوم در ایران فعال نسیت
ردیف سوم :
شماره ۱- چراغ نور پایین برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ جلو نور پایین سمت چپ چراغ جلو امپر
شماره ۲- چراغ نور پایین برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ جلو نور پایین سمت راست
شماره ۳- چراغ نور بالا برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ نور بالا سمت چپ وچراغ صفحه کیلومتر
شماره ۴- چراغ نور بالا برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ نور بالا سمت راست
ردیف چهارم :
شماره ۱- شیشه بالابر برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرفش کلید های شیشه بالابر عقب
شماره ۲- شیشه بالابر برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرفش کلید های شیشه بالابر عقب
شماره ۳ – ABS برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش یونیت ABS
شماره ۴در ایران بلا استفاده
ردیف پنجم :
شماره ۱ – بوق برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۵آمپر هست مورد مصرفش بوق ها
شماره ۲ – لامپ کوچک برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرفش چراغ های کوچک سمت چپ وچراغ های داشبورد
شماره ۳- لامپ کوچک برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۱۰امپر مورد مصرف چراغ های کوچک سنت راست چراغ جعبه داشبورد چراغ پلاک امپر BCM فلاشر رادیو فندک کلید گرک کن شیشه عقب کلید شیشه الابر راننده کلید قفل درب ها پنل تهویه
ردیف ششم:
شماره ۱- چرغ مه شکن برقش از دسته راهنما میاد مقدارش ۷.۵امپر مورد مصرفش مه شکن عقب وامپر
شماره ۲ گرم کن اینه که در تندر ۹۰ایران فعال نیست
ردیف هفتم
فعال نیست
ردیف هشتم
شماره ۱- ایربگ برقش مستقیم هست مقدارش ۵امپر ومورد مصرفش کنترل یونیت airbag
شماره ۲- چراغ دنده عقب مقدارش ۲۰امپر مورد مصرفش چراغ دنده عقب

خب حالا بریم سراغ فیوزهای بزرگ تر
ردیف اول
شماره ۱- چراغ برقش از جعبه تقسیم موتور میاد مقدارش ۱۵امپر مورد مصرفش امپر رادیو bcm چراغ صندوق عقب لامپ سقفی
شماره ۲-نوشته UCH برقش از جعبه تقسیم موتور میاد مقدارش ۱۵امپر مورد مصرفش BCM وکانکتور عیب یابی هست
شماره ۳ – خودرو با درهای باز برقش از جعبه تقسیم میاد مقدارش ۲۰امپر مورد مصرفش BCM
شماره ۴ – مه شکن برقش از جعبه تقسیم میاد مقدارش ۱۵امپر مورد مصرف مه شکن جلو
ردیف دوم
شماره ۱ علامت گرم کن برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرف رله گرم کن شیشه عقب
ردیف سوم
شماره ۱- فن برقش از جعبه تقسیم میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرفش فن تهویه
شماره ۲- اینه برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۵امپر مورد مصرف اینه برقی
شماره ۳- رادیو مقدارش ۱۰امپر مورد مصرف رایدو وفندک
شماره ۴ – فن برقش از سوئیچ میاد مقدارش ۳۰امپر مورد مصرفش پنل تهویه -رله فن

 

منبع:ecu118