آموزش تعویض پمپ بنزین تندر ۹۰ (تعویض صافی بنزین ال ۹۰)+ تصاویر

 

پمپ بنزین برقی در زیر نشیمن یکپارچه صندلی عقب و در زیر درپوش مخصوص و جزیی از مجموعه شناور باک است .
برای دسترسی به واحد یکپارچه پمپ بزین / صافی اول/ ارسال کننده میزان سطح بنزین در ابتدا باید دو درب عقبی خودرو را باز کنید. سپس دو دست خود را در درز بین نشیمن و پشتی صندلی عقب از طرفین قرار دهید و با کمی فشار به آهستگی نشیمن را از جای خود بلند کنید و آن را به حالت ایستاده درآورده و به پشت صندلی های جلو تکیه دهید. حال در پوش مشکی رنگ موجود در کف را از سمتی که دارای فلش است کمی فشرده کنید تا خار آن سمت جدا شود سپس دو خار دیگر را نیز به ارامی آزاد کنید تا در پوش جدا شود.
حال سوکت یا کانکتور برقی را با آزاد کردن خار آن را با کمی فشار به بیرون جدا می شود خارج کنید. 

لوله های بنزین را نیز با فشردن دکمه های دوطرفه فشاری آنها آزاد کنید. قدری بنزین خارج میشود که باید آمادگی ان را داشته باشید.
حال به مشکلترین قسمت کار یعنی جدا کردن مهره بزرگ نگهدارنده می رسد که نیاز به اچار مخصوص ۱۳۹۷ دارد. 

با باز شدن مهره مجموعه را به منظور خارج شدن بنزین موجود در آن با ارامی خارج کنید و مواظب شناور باشید. در صورت خرابی کل مجموعه باید تعویض شود.
عدم تعویض به موقع ف ی ل ت ر بنزین دوم باعث فشار به پمپ بنزین و خرابی آن می شود ان هم با این بنزین فعلی که زیاد کیفیت نداره
در اخر هم تعدادی عکس از مراحل کار